foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CURS 2018 2019

NOVETATS / NOVEDADES

SESSIÓ D'ACOLLIDA ALUMNAT

DIJOUS 13 DE SETEMBRE 2018

HORARI:10:00 A 12:00

L’alumnat que utilitza el servei de transport haurà d’estar amb temps en la parada que va sol·licitar durant la matrícula.

 • A les 10:00, acollida dels grups de 1r ESO, 2n ESO i 1r i 2n d'FPB. 
 • A les 10:45, acollida dels grups de 3r ESO, 4t ESO, Batxiller i CCFF.
 • Alumnat nouvingut de 1r d'ESO

  Lloc d’acollida: Saló d'Usos Múltiples

  Sessions:

 • A les 10:15 alumnat dels grups de 1r ESO A, C, E i G.
 • A les 10:30 alumnat dels grups de 1r ESO B, D i F.
 • La resta d'alumnat, mirarà en el pati cobert en quin grup i aula serà atés pel tutor/a corresponent. Pujarà a l’aula en els intervals horaris abans esmentats a les aules els tutors/les tutores informaran de tot allò relacionat amb el grup: horari, professorat, normes de convivència, etc.

  -----------------------------------------------------------------------

  Llistat llibres de text curs 2018 2019: veure Centre

  Listado libros de texto cruso 2018 2019 horas: ver Centro

  -----------------------------------------------------------------------

  Banc de Llibres curs 2018 2019: veure Centre

  Banco de Libros curso 2018 2019: ver Centro

  -----------------------------------------------------------------------

  Transport escolar curs 2018 2019: veure Notícies

  Transporte escolar curso 2018 2019: ver Noticias

  -----------------------------------------------------------------------

  Admissió alumnat curs 2018 2019: veure Secretaria i Notícies

  Admisión alumnado curso 2018 2019: ver Secretaría y Noticias

  -----------------------------------------------------------------------

  C/ Monduber s/n

  03110 Mutxamel (Alicante)

  Telf: 965936475  Fax: 965936476

  Nuestro horario es de 8.00 h. a 15.05 h. de lunes a viernes

  Este es el horario general del centro, pero cada nivel tiene un número determinado de horas lectivas. En consecuencia, el horario de finalización de las clases dependerá del curso y nivel al que pertenezca el alumno.

   

  Copyright © 2018 IES MUTXAMEL Rights Reserved.