foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CURSO 2017 2018

INFORMACIÓ ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Votacions al Consell Escolar dia 23 de novembre, pares, mares i representants legal

Horari: de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores.

Lloc: Biblioteca.

DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics.

C/ Monduber s/n

03110 Mutxamel (Alicante)

Telf: 965936475  Fax: 965936476

Nuestro horario es de 8.00 h. a 15.05 h. de lunes a viernes

Este es el horario general del centro, pero cada nivel tiene un número determinado de horas lectivas. En consecuencia, el horario de finalización de las clases dependerá del curso y nivel al que pertenezca el alumno.

 

Copyright © 2017 IES MUTXAMEL Rights Reserved.