foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

LLIBRES CURS 2019 2020 / LIBROS CURSO 2019 2020

Llistat llibres de text curs 2019 2020 / Listado libros de texto curs 2019 2020

 

AVÍS IMPORTANT

1. S'ha de parlar a principi de curs amb el professorat de les assignatures que no usen llibre de text.

2. No s’ha de llevar el precinte dels llibres fins que no es parle amb el professor de l’assignatura corresponent.

AVISO IMPORTANTE

1. Se debe hablar a principio de curso con el profesorado de las asignaturas que no usan libro de texto.

2. No hay que quitar el precinto de los libros hasta hablar con el profesor de la asignatura correspondiente.

Copyright © 2020 IES MUTXAMEL Rights Reserved.