foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRUEBA ACCESO CICLOS FORMATIVOS 2021

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. [2021/58] DOGV 11/01/2021

Web Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: Formació Professional. Proves d'accés a cicles

Procediment per a fer la prova d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà.

Procediment per a fer la prova d'accés a cicles formatius de Grau Superior.

Prova d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà. ANNEX III Sol·licitud d'inscripció en la prova d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà

Prova d'accés a cicles formatius de Grau Superior. ANNEX IV Sol·licitud d'inscripció en la prova d'accés als cicles formatius de Grau Superior

Prova d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà. ANNEX V Declaració responsable

Prova d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà. ANNEX VI Presentació de documentació justificativa de la sol·licitu d'exempció per a la prova d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà

Prova d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà. ANNEX VII Presentació de documentació justificativa de la sol·licitu d'exempció per a la prova d'accés als cicles formatius de Grau Superior

Prova d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà i Superior. Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució.

Es pot consultar el correu electrónic dels centres aquí: Grau Mitjà

Es pot consultar el correu electrónic dels centres aquí: Grau Superior

Calendari prova d'accés a cicles formativos de Formación Profesional 2021 Grau Mitjà i Superior

Horari de realització de les proves d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà i Superior

Copyright © 2021 IES MUTXAMEL Rights Reserved.